Yozgat Bozok Üniversitesi

EKUAL-ULAKBİM VERİTABANLARI

EKUAL-ULAKBİM VERİTABANLARI

VERİTABANI

DOKÜMANLAR 

AÇIKLAMA

BMJ Online Journals

Kullanma Klavuzu

British Medical Association tarafından yayınlanan dergilerin 2007-2009 yılları arasına tam metin erişim olanağı sağlar.

CAB Abstracts

Kullanma Klavuzu

CAB Abstracts veritabanı; ziraat ve uygulamalı yaşam bilimleri konularını kapsayan en kapsamlı uluslararası veritabanıdır. Bütün dünyaca tanınan bir bibliyografik künye ve özet bilgi veritabanı olan CAB Abstracts, 1990 yılından günümüze kadar 11,000’den fazla kitap, 4 milyondan fazla konferans, rapor ve benzeri metin kaydı içermektedir.CAB Abstracts veritabanını kullanarak, 75 farklı dilde basılmış metinlerin İngilizce özet bilgilerine erişmek mümkündür.Her yıl 180,000’den fazla kayıt eklenen bu veritabanını kullanarak; Tarım ve Hayvancılık , Bitki Koruma, Genetik, Orman Mühendisliği, Ekonomi, Veterinerlik, Beslenme ve Kırsal Gelişim gibi konularla ilgili bilgiye erişmek mümkündür. 

Ebscohost

Tam Metin Veri Tabanları

 

Academic Search Ultimate


Business Source Ultimate


Central & Eastern European Academic Source


ERIC


MasterFILE Complate 


MasterFILE Reference eBook Collection


Newspaper Source Plus


OpenDissertations


Regional Business News


The Belt and Road Initiative Reference Source


TR Dizin


Bibliyografik Veri Tabanları


Applied Science & Business Periodicals Retrospective


Applied Science & Technology Index Retrospective


Art Index Retrospective
Business Periodicals Index Retrospective

Business Periodicals Index Retrospective


Education Index Retrospective


European Views of the Americas: 1493 to 1750


GreenFILE


Humanities & Social Sciences Index Retrospective


Library, Information Science & Technology Abstracts


MEDLINE


Newswires


Teacher Reference Center


Web News


Kanıta Dayalı Veri Tabanları


DynaMed

Kullanma Klavuzu

 

İçerik ve Erişim Bilgileri

Bu veritabanı; sosyal ve beşeri bilimler, eğitim, bilgisayar, mühendislik, dil bilimi, sanat, tıp, edebiyat gibi konularda tam metin erişim sağlamaktadır.

Emerald Premier eJournal

Kullanma Klavuzu

Dergi Listesi

Emerald Premier işletme, yönetim, ekonomi, finans, muhasebe, pazarlama, insan kaynakları, lojistik, yöneylem, sağlık ve sosyal bakım, eğitim ve mühendislik konularında 305 adet dergi içerir.

IEEE

Kullanma Klavuzu

Elektrik-Elektronik mühendisliği, bilgisayar bilimleri, uygulamalı fizik ve biyomedikal/biyoteknoloji alanlarında IEEE'nin dergileri, konferansları, standartları kapsar.

İntihal.Net

(Akademik İntihal)

Kullanma Klavuzu (TR)

 

Kullanma Klavuzu (ENG)

 

Akademik İntihal (www.intihal.net), akademik çalışmalardaki benzerlik oranını tespit etmek için Türkiye’de üretilmiş yerli bir programdır. Birçok intihal tipini tespit etmek için özelleşmiş, internet tabanlı bir benzerlik tespit ve raporlama yazılımıdır. 

İntihal.net herhangi bir kullanıcı sayısı veya tarama sayısı sınırı olmadan kullanılabilir. İntihal.net’de doküman tipi sınırlaması olmaksızın öğrenci ödevi, yüksek lisans tezi, doktora tezi veya makale/bildiri taraması yapılabilir. Belgenizin otomatik olarak depoya eklenmesi problemini yaşamadan rahatlıkla benzerlik testi yapabilirsiniz. 

iThenticate Kullanma Kılavuzu İntihali engellemek amacıyla akademik yayınların değerlendirilmesi ile ilgili kapsamlı bir içeriğe sahiptir. Programı kullanmak isteyen en az doktorasını tamamlamış değerli akademisyenlerimizin "kutuphane@bozok.edu.tr" ya da "kutuphane@yobu.edu.tr" adresine isim, soy isim, ve bozok uzantılı mail adreslerini bildirmeleri gerekmektedir. Ayrıca kurumların sınırlı sayıda doküman sunma(submit) hakkı bulunmaktadır. Ithenticate hesaplarınızı kullanmaya devam edebilirsiniz fakat yıl boyunca kotayı aşmamamız için dikkatli davranarak, hesaplarınızdaki submit kısmını kontrol etmelisiniz. 

JSTOR Archive Journal Content

 

JSTOR, e-dergi koleksiyonudur. Arşiv koleksiyonunda dergilerin ilk çıkış yılından günümüze kadar olan (son 2-5 yıl hariç) tüm sayılarına tam metin erişilmektedir. Antropoloji, arkeoloji, ekoloji, Amerika ve Afrika çalışmaları, Asya çalışmaları, bitki bilimi, işletme, Ortadoğu çalışmaları, ekonomi, maliye, eğitim, fen bilimleri, tarih, dil, edebiyat, felsefe, siyaset bilimleri, nüfus etüdleri, sosyoloji, coğrafya, din, folklör, film, gösteri sanatları, müzik, istatistik ve matematik konularını kapsamaktadır.

Mendeley

Kullanma Klavuzu

Mendeley, araştırmalarınızı düzenlemeye, diğer akademisyenlerle çevrimiçi işbirliği yapmanıza, son araştırmaları keşfetmenize yardımcı olabilen akademik sosyal ağ ve ücretsiz bir referans yönetim aracıdır.

Ovid Total Access Collection

Kullanma Klavuzu

Lippincott Williams & Wilkins yayınevi tarafından yayınlanan tıp konusundaki 450 adet dergiye tam metin erişim sağlar.

Proquest Dissertation&Theses

 

ProQuest Özel Tez Koleksiyonu Doktora ve Master Tezleri: Kapsamı multi-disipliner olan PQDT Global, yüksek lisans tezleri ve doktora tezleri olmak üzere toplam yaklaşık 3 milyon tam metin araştırma tezine PDF formatında erişim sağlar. Abstract(özet) tezlerlebirlikte PQDT’deki tez sayısı 5 milyonu bulmaktadır. Tam metin tezlerin geneli 1997 yılından günümüze kadar yayınlanmış tezlerdir.

ScienceDirect Freedom Collection

Kullanma Klavuzu

Tarım, biyoloji bilimleri, sanat, beşeri bilimler, biyokimya, genetik ve moleküler biyoloji, ticaret, yönetim ve finans, kimya mühendisliği, kimya, inşaat mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yer bilimleri, ekonomi, ekonometri ve finans, mühendislik ve teknoloji, çevre bilimleri, immünoloji ve mikrobiyoloji, malzeme bilimi, matematik, tıp, ilaç bilimi, zehirbilim, eczacılık, fizik ve astronomi, psikoloji, sosyal bilimler ve enerji konularında erişim sağlar.

Scopus

Kullanma Klavuzu

Scopus bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan; hakemli yayınlardan oluşan en büyük makale özü ve atıf veri tabanıdır. 1996 yılından günümüze kadar erişilebilir.

Springer Nature -SpringerLink

Kullanma Klavuzu

Eğitici Videolar ve Dokümanlar

Kimya, bilgisayar bilimi, ekonomi, mühendislik, çevre bilimleri, yer bilimleri, hukuk, yaşam bilimleri, matematik, tıp, fizik ve astronomi konularını içeren bir veri tabanıdır.

1326 adet dergiye 1997'den günümüze erişim sağlamaktadır.

Springer Nature – Academic Journals


Springer Nature – Nature Journals All

Springer Nature – Adis


Springer Nature – Palgrave Macmillan Journals

Kullanma Klavuzu

Springer Nature Journals All Dergi Koleksiyonu klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri alanında, isminde ‘‘Nature‘‘ ibaresi geçen diğer yayınlar ile genişlemiş ve toplamda 46 dergiye ulaşmıştır. Abonelik ile birlikte 2007 yılına kadar geriye dönük erişim sağlanır. Abonelik yapılan yıla ve bir önceki yıla arşiv haklarıyla beraber erişim verilir.

Taylor & Francis

Kullanma Klavuzu

Taylor & Francis veritabanı ; ziraat mühendisliği, gıda mühendisliği, arkeoloji, coğrafya, hukuk, müzik, iletişim, sanat, kimya, bilgisayar, jeoloji, ekonomi, eğitim, enerji mühendisliği, elektrik mühendisliği, endüstri mühendisliği, çevre bilimi, tıp, biyokimya, mikrobiyoloji, matematik, fizik, psikoloji, sosyoloji gibi konuları kapsayan 1100 adetten fazla süreli yayına tam metin erişim olanağı sağlamaktadır.

Turnitin Kullanma Kılavuzu Öğrenci ödev ve projelerinin kontrolünü sağlamak, intihalleri ve usulsüz alıntıntıları engellemek amacıyla kullanılır. Program, makale, ödev ve benzeri çalışmaları, internet veri tabanları ve daha önce programa yüklenmiş olan dokümanlarla karşılaştırarak aralarındaki benzerlik yüzdelerini hesaplar. Programı kullanmak isteyen değerli akademisyenlerimizin "kutuphane@bozok.edu.tr" ya da "kutuphane@yobu.edu.tr" adresine isim, soyisim ve bozok uzantılı mail. adreslerini bildirmeleri gerekmektedir.

Web of Science

Tanıtım Dokümanı

Kullanma Klavuzu

Web of Science, sosyal ve teknik bilimler, tıp ve sağlık bilimleri ve sanat konularında makaleleri ve makalelerin kaynakçalarını listeleyen bibliyografik bir veritabanıdır. Bibliyografik bilgi ve yayının aldığı atıflar da taranabilir.

 

  • Science Citation Index Expanded (1945 yılından günümüze)
  • Social Sciences Citation Index (1956 yılından günümüze)
  • Arts & Humanities Citation Index (1980 yılından günümüze)
  • Conference Proceedings Citation Index- Science (1990 yılından günümüze)
  • Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (1990 yılından günümüze)
  • Index (CPCI-S) ve  (CPCI-SSH)

Wiley Online Library

Kullanma Klavuzu

 

Eğitim Sunumları ve Yardım Dokümanları

„Multidisipliner bir veritabani olan Wiley Online Library, tek bir adres üzerinden tıp, teknoloji, ekonomi, doğa bilimleri, sosyal bilimler ve beşeri bilimler alanlarında genis kapsamli dergi koleksiyonuna anında erişim sunmaktadır. Wiley dergilerinin %76‘si Thomson Reuters’in sundugu ISR raporlarında ön sıralarda indexli olup, bir etki faktorune sahiptirler.

Ticaret, maliye, yönetim, kimya, bilgisayar bilimi, yerbilimi, eğitim, mühendislik, hukuk, yaşam bilimleri, tıp, matematik, istatistik, fizik ve psikoloji alanlarina dagilan toplam 1367 dergiye 1997’den gunumuze kadar tam metin erisim saglanmistir.